Hoppa till huvudinnehåll
Två studenter diskuterar byggproduktion. Foto.

Välkommen till Avdelningen för byggproduktion

Byggproduktion är ett tillämpat, tvärvetenskapligt ämne som behandlar ledning av byggprocessen från idé till återbruk. Med byggprocess avses den cirkulära process som innehåller byggandets olika skeden: upphandling, projektering, byggproduktion, förvaltning, ombyggnad, renovering och demontering i ett helhetsperspektiv.

Centrala frågeställningar är hur samverkan mellan de olika aktörerna i byggprocessen ska organiseras och hur tekniska lösningar ska implementeras för att få en effektiv process som resulterar i en produkt som uppfyller ställda krav. Vidare kräver en hållbar byggprocess digitala verktyg för att kunna bedöma både sociala och ekonomiska konsekvenser som kan användas i beslutsfattande. Den befintliga bebyggelsen skapar förutsättningar för byggsektorn att utveckla en cirkulär ekonomi men intressenter och marknader behöver hanteras vilket medför att föranktingsprocesser och kommunikation får en ökad betydelse.